Fluka 指示剂
当前位置:首页 > Fluka 指示剂

 

Fluka 指示剂

指示剂常用语滴定反应终点判定,分为常规水溶液基质指示剂和非水溶剂滴定指示剂。在溶液形式的指示剂选择上,对于非水溶剂滴定需要选择有机基质如甲醇、乙醇、异丙醇、乙酸基质的指示剂。

在结果内搜索
商品编号商品名称CAS品牌规格型号标准价优惠价库存与货期数 量购 买
CFTB-21030-100G Calcein disodium salt for complexometry [108750-13-6] Fluka 100G 询价 登录查看 订货
添加数量
减少数量
CFTB-21030-1G Calcein disodium salt for complexometry [108750-13-6] Fluka 1G 询价 登录查看 订货
添加数量
减少数量
CFTB-21030-5G Calcein disodium salt for complexometry [108750-13-6] Fluka 5G 询价 登录查看 订货
添加数量
减少数量
CFTB-21260-10G Calconcarboxylic acid for complexometry [3737-95-9] Fluka 10G 询价 登录查看 订货
添加数量
减少数量
CFTB-21260-1G Calconcarboxylic acid for complexometry [3737-95-9] Fluka 1G 询价 登录查看 订货
添加数量
减少数量
CFTB-21260-50G Calconcarboxylic acid for complexometry [3737-95-9] Fluka 50G 询价 登录查看 订货
添加数量
减少数量
CFTB-31042-1G Methylthymol Blue sodium salt indicator f [1945-77-3] Fluka 1G 询价 登录查看 订货
添加数量
减少数量
CFTB-31042-5G Methylthymol Blue sodium salt indicator f [1945-77-3] Fluka 5G 询价 登录查看 订货
添加数量
减少数量
CFTB-32661-100G Phenol Red indicator, ACS reagent [143-74-8] Fluka 100G 询价 登录查看 订货
添加数量
减少数量
CFTB-32661-10G Phenol Red indicator, ACS reagent [143-74-8] Fluka 10G 询价 登录查看 订货
添加数量
减少数量
CFTB-32661-25G Phenol Red indicator, ACS reagent [143-74-8] Fluka 25G 询价 登录查看 订货
添加数量
减少数量
CFTB-32672-1G